Sklep zawiera wyselekcjonowane produkty z oferty firmy Audiofan - lidera branży pro audio

+48 22 66 77 888

Regulamin sklepu

Regulamin zakupów

 

 

Właścicielem sklepu internetowego jest Audiofan Pro Sp. z o.o. 02-495 Warszawa ul. Regulska 5

 

 

1.Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.audiofan24.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

2.Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.audiofan24.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT.

 

3 .Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w prowadzonych przez AudiofanPro Sp. z o.o. lub. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu.

 

4. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno zamówienie, sklep www.audiofan24.pl może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

 

5.  Możliwe są następujące formy płatności:

 

o   Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi, listonoszowi lub na poczcie przy odbiorze towaru lub w kasie punktu odbioru osobistego. Sklep www.audiofan24.pl zastrzega sobie w niektórych sytuacjach prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

 

o   Przelewem - po zarezerwowaniu zamówionego towaru, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania do wysyłki.

 

o   Płatność w kanale elektronicznym - za pośrednictwem kart płatniczych lub serwisu PayPal. Ze względów bezpieczeństwa, każda transakcja płatności elektronicznej jest weryfikowana przez operatora, niestety termin samej weryfikacji nie jest zależny od sklepu; z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania do wysyłki.

 

 

6. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, www.audiofan24.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

 

7. Przy każdej oferowanej transakcji podany jest kupującemu za pośrednictwem e – mail orientacyjny czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia przez klienta do chwili przygotowania zamówionego towaru i wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie o czym Klient informowany jest drogą mailową.

 

Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Należy pamiętać, iż:

 

termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy

 

W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu, w przypadku płatności ratalnej - o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej, a w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności przez zewnętrzny system płatniczy.

 

Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 2-5 dni, firmą kurierską - zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu. Audiofan Pro Sp.z o.o. nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

 

8. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego punktu odbioru osobistego. O możliwości odebrania zamówionego towaru informujemy drogą e-mailową. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru towaru. Przesyłkę, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie odsyłamy do magazynu, a zamówienie anulujemy.

 

9. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji wynosi 12 miesięcy na każdy produkt.. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

 

10. W przypadku gdy w polu gwarancja znajduje się informacja „serwis Audiofan Pro Sp.z o.o.”, produkt należy odesłać na własny koszt, na adres naszego magazynu bądź dostarczyć osobiście do naszego Punktu Odbioru Osobistego mieszczącego się w Warszawie, po wcześniejszym uzyskaniu zgody naszego Serwisu ( Tel. (22) 6677888

 

11.  Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Audiofan Pro Sp. z o.o

 

12 .Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

13. Części serwisowe , zamienne oraz oprogramowanie nie podlegają wymianie ani zwrotowi.

 

14. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

 

15.W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt www.audiofan24.pl .

 

16.Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

 

17. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do Audiofan Pro Sp. z o.o. 02-495 Warszawa ul.Regulska 5. Jeżeli będą wymagane dodatkowe ekspertyzy techniczne wykonywane przez zewnętrzne firmy, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

 

18. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep. Warunkiem przyjęcia przesyłki zwrotnej przez magazyn jest  wpisanie na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość", ceny zakupu odsyłanego towaru. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia. Przesyłki, dla których na liście przewozowym nie będzie wpisanej deklarowanej wartości ubezpieczenia, nie będą przyjmowane przez nasz magazyn.

 

19. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Dotyczy to również opakowania fabrycznego , które musi zostać zwrócone w stanie nie noszącym śladów użytkowania i nie może być zniszczone rozerwane itp. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają produkty, podlegające ochronie praw autorskich, takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt, po wcześniejszym nadaniu numeru RMA zgłoszenia, który można uzyskać od serwisanta pod nr. Tel.(22) 6677888

 

20. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. W ciągu dwóch dni roboczych sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

 

 

21. Audiofan Pro Sp. z o.o. zastrzega sobie brak prawa zwrotu lub wymianie nieuszkodzonego towaru zakupionego w sklepie www.audiofan24.pl w przypadku gdy kupione produkty przez Nabywce były zaimportowane przez sklep specjalnie na jego polecenie i nie znajdowały się w chwili zakupu na stanie magazynowym Sklepu. Dotyczy to również części zamiennych , serwisowych oraz wysoce wyspecjalizowanych arktykułów, akcesoriów do urządzeń profesjonalnych , produktów wysoce specjalistycznych  lub rynkowo nietypowych.

 

22. Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

23.Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.audiofan24.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.

 

24. Sklep www.audiofan24.pl zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność klienta.

 

25.Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail Audiofan Pro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz na przetwarzanie przez sklep www.audiofan24.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

 

26.Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.audiofan24.pl . Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

 

27.Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania oraz nr. telefonu.W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych, firma zastrzega sobie prawo do niewysłania towaru.

 

  

Jeżeli strony sklepu funkcjonują niepoprawnie, występują błędy, martwe linki oraz inne nieprawidłowości w działaniu, koniecznie zgłoś ten fakt na adres e-mail:    sklep@audiofan24.pl

 

 

 

stat4u